Platanthera

Platantera bifòli(Platanthera bifolia)

Etimologia: -plat.- eixamplada. -anthera.- antera, referència a la separació de les anteres. bifolia.- amb dues fulles, perquè sol tenir només dues fulles basals.
Alçada: Planta gràcil de 15 a 50cm.
Floració: Maig - Agost
Hàbitat: Herbassars, landes, boscs clars, a vegades en zones humides. Fins a 2500m.

Parc del Foix

Parc del Foix

Parc del Foix

Parc del Foix

Serra de Rastrells

Serra de Rastrells

Serra de Rastrells

Serra de Rastrells

Serra d'Ancosa

Serra d'Ancosa