Orchis

Orquis olorós (Orchis coriophora)

Etimologia: -orkis: testicle, en referència a la forma del bulb, -corio.- portadora, -phora.- de xinxa en alusió a l'olor desagradable de les flors.
Alçada: Planta de tija robusta, de 15-40cm.
Floració: De Abril a Juliol.
Hàbitat: Sobretot a plena llum, sobre substrat argilo-calcaris, humits, de poc àcids a poc alcalins, herbassars derivats de la gramínea Molinia caerulea, prats i landes pantanoses, zones d'aflorament d'aigua en vessants dels empits, vores de boscos inundables. Altitud, fins a 2500m.


Parc del Foix

Parc del Foix

Parc del Foix

Parc del Foix

Parc del Foix

Parc del Foix


Orquis socarrat (Orchis ustulata L.)

Etimologia: -ustulata.- cremat, en al·lusió al color fosc del casc.

Alçada: Planta de 10 a 50cm, amb 5-10 fulles basals.
Floració: De març a agost.
Hàbitat: A plena llum, sobre substrats d'alcalins a àcids, de secs a humits: herbassars de muntanya, zona de transició humides, més rarament garrigues i boscos clars, freqüentment a la muntanya, fins a 2400m.


Serra d'Ancosa

Serra d'Ancosa

Serra d'Ancosa

Serra d'Ancosa

Serra d'Ancosa

Pla de la Calma