Morfologia de les orquídies

Morfologia de les orquídies

Elements morfológics d'una flor d'Ophrys sphegodes.


©naturapenedesigarraf

Sèpal central.- Situat en el segon pla extern de la flor.
Sèpal lateral.- Situat en el segon pla extern de la flor.
Pètal.- Situat en el primer pla intern de la flor.
Label.- Pètal inferior transformat, molt important per la pol·linització i per la identificació.
Pol·lini.- Estructura en forma de maça on s'emmagatzema el pol·len.
Connectiu.- Part mitjana estèril de l'antera.
Pseudoocel.- Callositat semiesfèrica semblant a un ull, situada a les bandes de la gorja. Comú a moltes espècies d'Ophrys.
Estigma.- Part de l'aparell femení de la flor que rep el pol·len.
Gorja.- Entrada de l'esperó o cavitat estigmàtica, situat a la base del label.
Màcula.- Taca representativa variada, situat al label.