Epipactis

Epipactis de Klein (Epipactis kleinii)

Etimologia: -epipactis.- nom donat per Teofastre, cap al 50 aC, probablement a l'hel·lèbor.-kleinii.- dedicat a l'orquidiòleg austríac Erich Klein.

Alçada: Planta gràcil, de 10-40cm
Floració: De Maig a Juliol
Hàbitat: Sobretot a mitja ombra, sobre substrats alcalins, de secs a frescs, pinedes, rouredes i vores. Altitud, de 700 a 1500m.Parc del Garraf

Parc del Garraf

Parc del Garraf


Parc del Garraf

Parc del Garraf

Plana Matania

Parc del Foix

Parc del Foix

Parc del Foix
Parc del FoixParc del Foix

Parc del Foix

Epipactis de fulla ampla (Epipactis helleborine)

Etimologia: -helleborine.- hel·lèbor, per la semblança a aquesta ranunculàcia.
Alçada: Planta a mb 1-6 tiges aïllades o agrupades, sovint robustes, de 25-90cm.
Floració: De Juny a Agost
Hàbitat: De mitja ombra a ombra, sobre substrats profunds, frescs, sobretot en vorals i clars dels boscos de clars a densos. Altitud, fins a 2000m.


Parc del Garraf

Parc del Garraf

Parc del Garraf

Plana Matania

Plana Matania

Plana Matania

Plana Matania
Serra d'AncosaEpipactis de fulla petita (Epipactis microphylla)

Etimologia: -micro: petit -phylla.- fulla en referència a les dimensions de les fulles.
Alçada: Planta gràcil, de 15-55cm
Floració: De Maig a Agost
Hàbitat: Sobretot ombra, sobre substrats principalment calcaris, profunds, frescs, boscos de caducifolis densos, rarament pinedes, herbassar alts, vores forestals. Altitud, fins a 1700m.