Cephalantera

Curraià blanc (Cephalantera longifolia)

Etimologia: -cephal.- cap; -anthera; antera. Fa referència a la forma globosa de l'antera. -longifolia; de fulles llargues.
Alçada: Planta esbelta de 15 a 60cm.
Floració: Març - Juliol
Hàbitat: Sobretot a mitja ombra, sobre substrats calcaris o descalcificats, frescs, herbassars, sotaboscs, vores dels boscos i clars, de vegades en pasturatges oberts. Fins a 2000m.Curraià groc (Cephalantera damasonium Miller Druce)

Etimologia: -damasonium; nom donat per Plini a una planta no identificada.
Alçada: Planta esbelta de 15 a 60cm, amb tija robusta.
Floració: Maig - Juliol
Hàbitat: De mitja ombra a ombra, sobre substrats de calcaris a poc àcids, boscos, pinars fagedes calcícoles, rarament en pasturatges. Fins a 1800m.


Curraià vermell (Cephalantera rubra)

Etimologia: -rubra; vermell.
Alçada: Planta esbelta de 15 a 65cm, amb tija prima.
Floració: Maig - Juliol
Hàbitat: De mitja ombra a ombra, sobre substrats de calcaris a un poc àcids, vores de boscos, fagedes calcícoles i rouredes, rarament en pasturatges en procés de colonització forestal. Fins a 2000m.