Limodorum

Clavell violaci (Limodorum abortivum)

Etimología: -Liemodôron.- (famolenc) nom donat per Teofrastre problablement al génere de les Orobancàcies, per la semblança amb aquestes plantes paràsites.-abortivum.- fa refrència a les fulles abortades, reduïdes a petites beines.
Alçada: Planta robusta, de 20 a 80cm.
Floració: De març a juliol.
Hàbitat: Sobretot a mitja ombra, sobretot en substrats frescs, calcaris, rarament sil·licis, herbassars alts, talussos. Fins a 2500m.


Serra d'Ancosa
Serra d'Ancosa


Serra d'Ancosa

Mas Gassot


Serra d'Ancosa

Serra d'Ancosa

Serra d'Ancosa