dimarts, 31 de març de 2015

Plana del Penedès 31 de març de 2015

Plana del Penedès 31 de març de 2015

Orquídies dels Pèlags de Vilobí i del Castell d'Olèrdola. Mosques grosses (Himantoglossum robertianum) i Abellera aranyosa (Ophrys passionis).

Mosques grosses (Himantoglossum robertianum)
Abellera aranyosa (Ophrys passionis)